Ska du byta tak eller fasad?

Byggmaterial

Underhåll och byte av fasad & tak

Vi har ett stort sortiment av både fasadbeklädnader och tak. Och givetvis alla smådetaljer kring det som man kan behöva, som fönsterbleck, stuprör, trappreglar, utebelysning, vindduk, isolering, skorstenar osv. Vi har valt våra leverantörer noga, för kvalitet är oerhört viktigt när det handlar om utsidan på ett hus. Det är ju det yttre skiktet som gör att vi kan ha det varmt och skönt inne i huset! Ditt tak och din fasad skyddar mot regn, vind och kyla. De är de viktigaste delarna på hela huset. Får du problem med till exempel vattenläckage får det följder för hela huset. Så att underhålla fasaden och taket, och byta ut när det behövs, är en god investering!

Här hittar du tips och information om fasad & tak

Fasaden

Det en finns en uppsjö av olika material att välja mellan för din fasad. Varje material har sina egna unika egenskaper som man bör ta med i beräkningen när man väljer sitt ytlager. Valet av ytskiktsmaterial till exteriören kan bero på byggnadens speciella förutsättningar, placering eller dess utseende. Idag fokuserar många på livslängden och den mängd underhåll som krävs för det yttre fasadlager som man väljer. För tjugo år sedan låg valet ofta på trä men man har märkt att de yngre nyblivna bostadsägarna prioriterar minimalt med underhåll jämfört med tidigare generationer.

De vanligaste material som används till fasaden idag är trä, puts, kalksandsten, tegel och plåt. I viss mån förekommer även plast och olika varianter av keramiska- och stenplattor. Det har blivit allt vanligare, framför allt vid nybyggen, att man blandar olika typer av beklädnad för att få en annorlunda ytfinish på sin fasad. Det vanligast kanske är att variera olika ytor med trä och plåt.

Här nedan kommer en liten grundkurs i några vanliga ytskikt vid fasadbyte.

Fasad i trä

Ett naturligt och levande material. Tillverkas oftast av lärk, gran eller furu. Om fasaden är rätt konstruerad och skött så håller den i flera hundra år. Ommålning behöver man göra ungefär var sjunde år beroende på läge och utsatthet. Trä är lätt att bygga med och att reparera.

Fasad i puts

Vanligtvis så applicerar man putsen på en stomme av antingen trä eller lättbetong. Själva putsen kan bestå av tex kalk eller cement i olika blandningar beroende på hur slät man vill ha den. Puts är oftast ganska underhållsfritt och har en ungefärlig livslängd på 50 år. Mindre skador på fasaden kan man åtgärda själv men putsning bör utföras av en fackman.

Tegelfasad

Ett miljövänligt naturmaterial som man tillverkar genom att bränna lera. Färgen på teglet avgörs av vilken typ av lera man använder vid bränningen. Här pratar vi en väldigt lång hållbarhet på flera hundra år. Det är nästan helt underhållsfritt och dessutom brandsäkert. Eventuellt kan man behöva fylla på murbruk i fogarna efter en tid, men är du händig så kan du mura själv. Viktigt att tänka på är valet av färg på ditt tegel. Det går inte att byta färg på ett enkelt sätt.

Panelfasad

Konstruktionsmässigt är det ingen större skillnad på olika panelmaterial. Däremot kan egenskaperna skilja ganska mycket. Vanliga material är givetvis trä, plåt och plast men även olika typer av kompositmaterial blir allt vanligare och utvecklingen går hela tiden framåt.

Finja betong
Norrlands trä
Nordsjö färg
Setra träpanel
Valbo trä träfasad
Byta tak takläggning
betongpannor

Tak – Plåttak, tegel eller betongpannor?

Förutom att ha ett funktionellt tak som håller din bostad frisk och skyddad, så spelar valet av takbeklädnad enormt stor roll för både utseende och känsla. Saker som spelar in för kostnaderna är inte bara själva takmaterialet, utan även tiden som de olika varianterna tar att lägga på plats. Här nedan följer några enkla tips om vad man kan tänka på med de vanligaste takmaterialen.

Tegelpannor

Den klassiska tegelpannan har väldigt lång hållbarhet, man brukar prata om en livstid. Teglet ger ett levande intryck till viss del för att pannorna inte är exakt likadana. Detta gör det något dyrare att lägga tak med  än tex betongpannan. Om taket lutar mindre än 22° så bör man inte lägga lertegelpannor. Tegel är en god investering med tanke på livslängden.

Betongpannor

Betongpannorna är mycket billigare i inköp än de klassiska tegelpannorna och är dessutom lättare att lägga då varje panna är exakt likadan. Likformigheten kan ibland uppfattas som en lite dödare struktur. Särskilt på stora plana ytor. En stor fördel med denna typ av pannor är att de finns in en uppsjö av färger och former eftersom de gjuts i formar. Hållbarheten är dock inte lika lång som motsvarande panna i tegel. Om du tidigare haft ett plåt- eller papptak så bör du säkerställa med en professionell hantverkare att din takkonstruktion håller för den nya tyngden.

Tak i plåt

Ett tak i plåt är väldigt hållbart och det kan med fördel läggas på tex tak som har många vinklar och vrår, då det går att forma plåten på sätt som ej går med pannor. En annan fördel är dess låga vikt som gör att man kan lägga det på de flesta typer av takkonstruktioner. Däremot är både materialet och tiden för takläggningen ganska kostnadskrävande. En sak som många inte tänker på är att ljudet av tex regn på ett plåttak låter väldigt mycket mer, i förhållande till andra alternativ.

Visste du att vi har ett av Västsveriges största lager med tak? En del av vårt utbud hittar du på Bolist, men vi har ännu mer i butik från kända leverantörer som tex Benders!

Monier Tak
Benders takpannor
Tegeltak Renders Tegl
ST Eriks tak

Behöver du hjälp?

Om du har någora frågor eller vill beställa eller få en offert kan du kontakta mig direkt.

Svante Marström

0303 799598 |  svante@lysekilstra.se

Behöver du hjälp med tak?

Om du har någora frågor eller vill beställa eller få en offert kan du kontakta mig direkt.

Tommy Kihl

0303 799481 |  tommy@harasbyggvaror.se